...
Xăng dầu
21 03
Hà Nội, ngày 21.03.2016, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ xăng các loại (RON 95, RON 92); xăng sinh học E5 RON 92; dầu diezel các loại (DO).
18 02
Hà Nội, ngày 18.02.2016, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ xăng các loại (RON 95, RON 92); xăng sinh học E5 RON 92.
03 02
Hà Nội, ngày 03.02.2016, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ xăng các loại (RON 95, RON 92); xăng sinh học E5 RON 92; dầu diezel các loại (DO); dầu mazut (FO).
01 02
Tới đây, Bộ Công Thương sẽ xem xét cân nhắc để có thể tính tới phương án điều chỉnh giá xăng dầu hàng ngày mà không phải đợi chu kỳ 15 ngày như hiện nay.