22/04/2018 15:30
Tin Liên Quan

GIÁ XĂNG DẦU BÁN LẺ

SẢN PHẨM VÙNG 1 VÙNG 2
Xăng không chì RON 95-III 20500 20910
Xăng sinh học E5 RON 92-II 18930 19300
Diezel 0,05S 16350 16670
Dầu Mazut 12950 13200