23/11/2017 03:34
Tin Liên Quan

GIÁ XĂNG DẦU BÁN LẺ

SẢN PHẨM VÙNG 1 VÙNG 2
Xăng không chì RON 95 - II, III 19280 19660
Xăng không chì RON 92 - II 18580 18950
Xăng sinh học E5 RON 92-II 18240 18600
Diezel 0,05S 15010 15310
Mazut No2B (3,5S) 12380 12620