21/09/2017 15:30
Tin Liên Quan

GIÁ XĂNG DẦU BÁN LẺ

SẢN PHẨM VÙNG 1 VÙNG 2
Xăng không chì RON 95 - II 18810 19180
Xăng không chì RON 92 - II 18110 18470
Xăng sinh học E5 RON 92-II 17830 18180
Diezel 0,05S 14440 14720
Mazut No2B (3,5S) 11530 11760