...
KHU CHẾ XUẤT 1
Giới thiệu

Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội

Tổng mức đầu tư: 1.034 tỷ đồng

Quy mô: Khu chế xuất 1- Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn có tổng diện tích 126,38ha, được xây dựng trên địa bàn 3 xã: Hồng Phong, Thụy Hùng, Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Dự án gồm các phân khu chức năng: Khu xí nghiệp lắp ráp, chế tạo điện tử, công nghệ thông tin; Kho bãi, lưu kho, trung chuyển bảo quản và sơ chế hàng hóa; Khu các xí nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến nông sản, đóng gói bao bì; Khu trung tâm điều hành dịch vụ, đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật

Tiến độ:

  • Năm khởi công: 2018
  • Năm hoàn thành (dự kiến): 2023
Vị trí

Địa chỉ: xã Hồng Phong, xã Thụy Hùng, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Hình ảnh minh họa