...
MIPEC E

Thời gian thành lập: Công ty Cổ phần Điện lực Mipec (Mipec E) được thành lập vào ngày 18/08/2010.

Ngành nghề kinh doanh chính: 

Từ khi thành lập đến nay, Mipec E là đơn vị chịu trách nhiệm mua bán, kinh doanh điện cho các tổ hợp nhà ở - trung tâm thương mại – văn phòng do MIPEC làm chủ đầu tư.

Website: Thông tin đang cập nhật ...